urbanalys

text

Planning, Projects, Practice - Blurbs

Jonas R Bylund

Caution: References are not complete and the language may be incomprehensible.

Sammanfattning

Avhandlingen tar hjälp av teori och metod använd inom vetenskaps- och teknosociologi för att utveckla ett kulturgeografiskt perspektiv på planerings- och policy-implementering. Detta görs genom en fallstudie av Stockholms Lokala Investeringsprogram i Hammarby Sjöstad. Framförallt visar fallstudien på vikten av att inte bara titta på formella procedurer och mellanmänskliga frågor när vi undersöker innovativa projekt, utan också hur olika instrument används i praktiken för att ro projektet i land. Ett resultat av det här perspektivet är att innovationer och förändring i samhället, liksom i planering och omsättandet av miljöpolitik, är normalfallet och inte ett specialfall i dagens komplexa samhällen. Slutligen diskuteras hur vi bör se på planering och policyfrågor i ett sådant komplext samhälle.

English blurb

How do we understand the implementation of ecological sustainability and new technology in an urban environment? How do we investigate planning and project implementation in complex societies where innovativeness and change is a general rather than a special case? What could a human geography of planning projects be?

Planning, Projects, Practice utilises actor-network theory (ANT) to develop answers to these questions. This is done by an account of ecological modernisation in action. The case is a policy and subsidy programme intended to increase the use of new technologies to support the ecological adaptation of Sweden: the Stockholm Local Investment Programme and its involvement in the new district Hammarby Sjöstad. The Local Investment Programme (LIP), 1998–2002, was a national policy intended to support Swedish municipalities with their ecological adaptation by subsidising investment in new technology. Hammarby Sjöstad is a new, state of the art district in Stockholm borne out of the ambition to develop ecologically sustainable ways of building and administering the city.

The author convincingly shows how it is that ecological modernisation, in projects concerning innovations, is more an issue of experimentation than dutifully following a recipe. The resulting geography of planning projects treats planning and policy-making as a project: a case of research and development itself.

urbanalys

text